MÜÜGITINGIMUSED

Smart Estate OÜ

reg.kood: 12912203

asukoht: Tartu, Eesti

e-post: info@arkdrops.ee

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad ettevõtte Smart Estate OÜ (edaspidi veebikeskkond) poolt loodud kodulehel www.arkdrops.ee (edaspidi koduleht) ning tarbija (edaspidi Ostja) vahel toodete või teenuste ostmisel.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Ostja ja veebikeskkonna vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (VÕS), tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.

Käesolevad tellimistingimused, privaatsussätted ning hinnakiri on kehtiv alates 28.04.2024

1.Toodete või teenuste tellimise kord

1.1 Teenuste või toodete tellimiseks ei ole Ostja kohustatud end registreerima ArkDrops.ee veebikeskkonna kasutajaks.

1.2 Ostja valib soovitud toote ning tasumise viisi. Enne tellimuse kinnitamist on Ostjal võimalik tellimus üle vaadata ning tutvuda tellimistingimuste ja privaatsuspoliitikaga. Pärast tellimuse ülevaatamist kinnitab Ostja oma tellimuse. 

1.3 Kõik tooted on käibemaksuvabad. Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Veebikeskkonna alammenüü lehel: https://www.arkdrops.ee/shop/

1.4 Tellitud toodetele ei lisandu transpordikulusid. Kõik tooted edastatakse SmartPost pakiautomaadi vahendusel kliendi poolt valitud asukohta Eesti piires.

1.5 Ostja poolt kinnitatud tellimuse eest on ArkDrops.ee veebikeskkonnale võimalik tasuda internetipanga vahendusel.

1.5.1 Tasumiseks täidab Ostja kõik tellimiseks ettenähtud väljad, kinnitab, et tutvunud kõikide tellimistingimuste ja privaatsussätetega ning seejärel suunatakse Ostja Veebikeskkonna maksete volitatud töötleja Montonio Finance UAB poolt ette antud pangalinkidele.

1.5.2 Tellimus loetakse sooritatuks, kui Ostja vajutab pärast makse teostamist enda valitud pangas funktsioonile „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel kuvatakse Ostjale makse õnnestumise kohta ka vastavasisuline teade.

1.6 Tellimus loetakse Veebikeskkonna poolt kättesaaduks, kui Ostja on saanud selleks vastavasisulise kinnituse eelnevalt sisestatud e-maili vahendusel.

1.7 Tellimus jõustub pärast makse laekumist Veebikeskkonna pidaja Smart Estate OÜ arveldusarvele.

2.Toote kohaletoimetamine

2.1 Tellitud toote toimetab ArkDrops.ee Ostjale vastavalt Ostja poolt tellimuse esitamisel sisestatud pakiautomaadi asukohale. 

2.2 Kohaletoimetamise aeg sõltub tellimuse ajast ja päevast, kuid jõuab Ostjani keskmiselt 2-7 päeva jooksul.

2.3 ArkDrops.ee veebikeskkonnal pole võimalik tagada kohaletoimetamise kiirust, kuivõrd sõltub see transpordifirma töögraafikust.

  1. Tellimusest taganemine

3.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul taganeda.

3.1.1 Taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostja on juriidiline isik.

3.2 Tagastada ei saa avatud pakendiga, kasutatud või rikutud kaupa, välja arvatud juhul, kui see on viga saanud transpordi käigus (VÕS § 53 lõige 4 punkt 41). Kauba rikkumisest/vigastamisest tuleb veebipoele anda teada esimesel võimalusel, alates kauba kättesaamisest. 

3.3 14-päevast tagastamisõigust saab kasutada vaid siis, kui tellitud kaupa on testitud üksnes viisil, nagu seda tehakse füüsilises poes, et veenduda kauba omadustes ja toimimises.
Muud kasutusjuhud on keelatud.

3.4 Kauba tagastamise avalduse võib esitada vabas vormis info@arkdrops.ee e-mail aadressile, 14 päeva jooksul, alates kauba kättesaamisest.

3.5 Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode erineb tellitust tootest või on defektiga.

3.6 Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul, esitama/säilitama tõendi/tšeki, et ta on eelnimetatud ajavahemiku jooksul pakiautomaadi teel toote tagasi saatnud.

3.7 Kui veebipood on tagastatava kauba kätte saanud, tagastab ta Ostjale kõik lepingu alusel saadud tasud 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on tagastatava kauba kätte saanud.

3.8 Kui ostja on valinud sellise kohaletoimetamise viisi, mis erineb veebipoe kõige odavamast tavapärasest kauba kohaletoimetamise viisist, ei pea veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kohaletoimetamise viisiga seotud kulu.

3.9 Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ja nõuda Ostjalt tagasi kaup, kui eksituse tõttu jääb veebipoes märgitud kauba hind oluliselt alla selle turuhinnale.

  1. Ostja õigused ja kohustused

4.1 Tellimuse vormistamisel on Ostja kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: E-posti aadress, millele toode või tooted edastada.

4.2 Veebikeskkond ArkDrops.ee ei garanteeri toote tellimuse nõuetekohast täitmist, kui tellimisele eelnenud andmed ei ole Ostja/Tellija poolt sisestatud korrektselt. Seega on Ostja kohustatud veenduma nõutud väljade täitmise vastavusest tegelikkusele.

4.3 Tellimuse vormistamisel kinnitab Ostja, et on nõus käesolevate tellimistingimustega sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

4.4 Ostjal on võimalik enne tellimuse esitamist esitada Veebikeskkonnale täiendavaid küsimusi nii toote kui ka tehinguga kaasnevate protsesside kohta kas e-maili või selleks ette antud telefoni teel.

 

  1. Veebikeskkonna õigused

5.1 ArkDrops.ee veebikeskkonnal on õigus muuta käesolevat üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas.

5.2 ArkDrops.ee veebikeskkonnal on õigus igal ajal ette teatamata muuta toodete-teenuste hinnakirja, avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas.

5.3 ArkDrops.ee veebikeskkonnal ei ole võimalik tagada, et veebikeskkonnas müüdavad tooted vastavad Ostja ootustele.

5.4 Juhul, kui Ostja ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi (Andmete sisestamine, kasutustingimuste-ja privaatsussätetega nõustumine ning tasumine), ei saa ArkDrops.ee veebikeskkond tagada tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote edastamist.

  1. Maksete töötlemine

6.1 Kõiki ArkDrops.ee veebikeskkonna poolt makseid töödeldakse turvalises makseväravas, koostöös Montonio Finance UAB-ga (www.montonio.ee)

6.2 ArkDrops.ee teenustasud sisaldavad maksete töötlemisega seotud kulusid ning arveldused selles osas toimuvad Montonioga Finance UAB-ga omavahel.

  1. ArkDrops.ee veebikeskkonna kohustused

7.1 ArkDrops.ee kohustub Ostjale toimetama pakutavad tooted, välja arvatud vääramatust jõust tingitud tõrgete puhul.

7.2 Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Ostja soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Ostjal õigus pöörduda vastava pädevusega institutsiooni poole (Näiteks Tarbijakaitse)

Küsimuste tekkimisel kontakteeruge e-maili teel info@arkdrops.ee

Shopping Cart