PRIVAATSUSSÄTTED

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on lehekülje haldaja Smart Estate OÜ (registrikood  12912203, Tartu linn, info@arkdrops.ee

Isikuandmete töötlemine toimub ulatuses, mille kasutaja on tellimise eelsel sisestamisel ArkDrops.ee veebilehele sisestanud (e-maili aadress, telefoninumber, nimi) Muuhulgas töödeldakse järgnevaid andmeid:


*Maksete töötlemiseks edastatud andmed: maksja ees-ja perekonnanimi, pangakonto number (Montonio.ee keskkonnas);
*Muul viisil teenuste kasutamise teel saadud andmed: näiteks kirjavahetusena Ostja ja Klienditoe vahel (Nimi, e-mail, telefoninumber).

Edastatud andmeid töödeldakse minimaalsuse põhimõttest lähtuvalt, s.t isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalikud määratletud eesmärkide saavutamiseks – Ostjale toote või teabe edastamiseks, tehingu läbiviimiseks ning edaspidiste teavituste edastamiseks tarbija informeerimise eesmärgil.

Kasutaja nõustub ankeedi täitmisel enda isikuandmete edastamisega ning on teadlik antud andmete sisestamise vajalikkusest, et tagada teenuse kvaliteet ja vajaliku informatsiooni kättesaadavus.

Isikuandmete edasi andmine kolmandatale isikutele

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel.

Veebikeskkonna kliendil on alati õigus keskkonna ArkDrops.ee poole pöörduda enda isikuandmete muutmiseks/täiendamiseks seoses tellimuse täitmisega, nõuda ülevaadet isikuandmete kasutamise või säilitamise kohta või paluda kõik endaga seotud isikuandmed eemaldada (muuhulgas näiteks uudiskirjadega seotud e-mail aadressi eemaldamine nimekirjas).

ArkDrops ei ole kohustatud isikuandmeid säilitama ning teeb seda eelkõige ulatuses, kuniks tellimus on edukalt lõpule viidud.

Küpsiste kasutamine veebilehel

ArkDrops.ee lehe tavakülastajate suhtes küpsisefaile ei rakendata. Küpsised on seatud vaid viitelingi külastajale. Viitelink on unikaalne veebilink, mille on ArkDrops.ee turunduspartnerid endale loonud (Kolmanda osapoole rakenduse abil) veebikeskkonnale uue veebiliikluse saatmiseks ja statistika mõõtmiseks, komisjonitasu teenimise eesmärgil.


Partnerettevõtte poolt kasutatavad küpsised ArkDrops partnerturundajate tulemuste mõõtmiseks:

Küpsise nimi

Eesmärk

ref

partnerturundaja soovituskood

gfp_v_id

külastaja sessiooni Id

gfp_v_expires

sessiooni aegumise kuupäev


Viitelingi küpsise sessioon aegub 14-30 päeva jooksul.

Shopping Cart